23 Aralık 2022, 17:31 tarihinde eklendi

Rızık Genişliği Bereket Duaları

Rızık Genişliği Bereket Duaları

RIZIK GENİŞLİĞİ BEREKET DUASI 

GÜNDE 100 kere 
40 Gün Okunacak 

Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn

 

Zenginlik Süresi
Sabah Akşam  önce niyet edilecek 12 kere okunacak 
Bismillahirrahmanirahim 

Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu).ayet bu sad suresi 35.ayeti

 

5 Vakit Namazlardan sonra  48 defa “Ya Macid celle celalühü”  zikrine devam eden kimselerin mal  ve mülkü artar,sözü her yerde geçerli olur.

Her gün 48 kere  “Ya Macid celle celalühü” İsm-i şerifini zikredenin ,makam ve rütbesi artar.

 

Celcelutiyye duasıının beytlerinden olan bu beyti ( 28)  defa okuyan kimseye Yüce Allah bilmediği ve düşünmediği yerlerden rızık ve hayırlı şeyler gönderir,onu  Allah kimseye muhtaç etmez.Bu beyti okuyan tüccarsa veya bir iş yeri varsa,işlerini ve alışverişlerini kolaylaştırır,malıma bereket ihsan eder.

Okunacak Beyt:

“Ve subbe aleyyer rizka sabbete  rahmetin.” 
“Fe ente racâül âlemiyne velev tağat.”

Manası: “Allah’ım! Rızkı rahmet sağnağı gibi üzerime yağdır.Her ne kadar isyanda ileri gitseler de bütün âlemlerin sığınağı yalnızca Sensin.”

 

4 Meleğin Alnında Yazılı Hacet Kabul Olunan Dua 

Sabah Akşam 19 kere okunur 

Allâhümme innî es’elüke ya rahmânü ya rahîmü ve ya cârel müste’cirîne ve ya emânel hâifîne ve ya ımâde men lâımâ delehû ve ya senede menlâ senede lehû ve ya zuhra men lâ zuhra lehu ve ya hırzed duafâi ve ya azîmer racâi ve ya münkızel helkâ münciyel garkâ ve ya muhsinü ve ya mücemmilü ve ya mun’ımü ve ya müfaddılü ve ya azîzü entellezi secede leke sevâdül leyli ve dâv’ün nehâri ve şüâüş şemsi ve hefifüş şeceri ve deviyyün nahli ve nûrul kameri ya Allahü ya Allahü ya Allahü lâ şerîke leh!Es’elüke en tusalliye alâ muhammedin ve alâ âli Muhammed.”

 

RIZIK GENİŞLİĞİ BEREKET DUASI 

GÜNDE 100 kere 
40 Gün Okunacak 

Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *