KATEGORİ: SEYYİD KİMLERE DENİR ?

SEYYİD NE DEMEK? Sözlükte “efendi, bey, önder, sahip, faziletli, kerim” gibi anlamlara gelen seyyid kelimesi (çoğulu sâdât) Kur’ân-ı Kerîm’de “toplumda seçkin bir yere sahip olan kimse” (Âl-i İmrân 3/39) ve “kadının kocası” (Yûsuf 12/25) mânasında yer alır. Seyyid terim olarak “şerefli, asil soylu, onurlu, kutsal, mübarek” mânasına gelen şerîf ile (çoğulu eşrâf, şürefâ) birlikte “nesl-i pâk-i Muhammedî’ye mensup olup yüceltmiş olan” anlamında Hz. Peygamber’in Hz. Ali ile Fâtıma’dan doğan torunlarıyla onların soyundan gelenler için unvan olarak kullanılmıştır. Hem baba hem anne tarafından Hz. Ali’nin soyundan gelenlere aynı zamanda “seyyidü’s-sâdât” (tabâtabâ) denilir.

DEPREM SEL AFETLERDEN KORUNMA DUASI

DEPREM DUASI  Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve ...

İFTAR DUASI

İFTAR DUASI "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri ...

KADİR GECESİ yapılacak ibadetler nelerdir?

Kadir Gecesinde yapılacak ibadetler, bu geceyi en doğru şekilde ihya etmek isteyen Müslümanların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kadir Gecesi ...

Zekat Nedir ? Kimlere Verilir

SORU:Cami,  medrese inşaatı,  köprü yapımı, kefen ve benzeri hayır yerlerine zekat verilebilir mi? CEVAP :Zekâtın sadece sekiz sınfa ...

Seyyid Kimlere Denir ?

SEYYİD NE DEMEK? Sözlükte “efendi, bey, önder, sahip, faziletli, kerim” gibi anlamlara gelen seyyid kelimesi (çoğulu ...