23 Aralık 2022, 17:12 tarihinde eklendi

Sırlı Dualar

Sırlı Dualar

Sırlı dualar 1


Hz. Peygamberin okuduğu şifa duası

 
İslam Peygamberi hasta olan müminleri ziyarete gider ve onlar için dua ederdi. Sağ elini kişinin ağrıyan yerine bırakır ve üç defa "Allahümmeşfi" deyip kişinin adını anardı. Bu şekilde pek çok sahabenin iyileşmesine vesile olan Hz. Peygamber hastaların şifa bulması için Yunus suresi 57. ayetin okunmasını da tavsiye ederdi.
 
Bu sure pek çok hastanın şifa bulmasını sağlamış ve insanların dertlerine deva olmuştur. Surenin orijinal Arapça metni şöyledir:
 
 
 
 
"Ve şifaüllima fissuduri ve hüdev ve rahmetül lil müminin."
 
Bu dua abdest alındıktan sonra 3 defa okunmalıdır. Şifa duasını hasta olan kişi bizzat okuyabileceği gibi bu dua hastanın bir yakını tarafından da okunabilir.
 
 
 
 
Sırlı dualar 2
 
Başarıyı artıran dua
 
Hem eğitim yaşamındaki başarıyı hem de ticarette muvaffak olmayı sağlayan bu dua "miftah duası" olarak da bilinir. Miftah eski dilde "anahtar" demektir. Bu duayı okuma, başarının anahtarı sayıldığından böyle bir isimlendirme yapılmıştır. Duanın sözleri şöyledir:
 
"Allahümmemeftah aleyna  hikmeteke venşür aleyna rahmeteke yazel celali vel ikram."
 
Duanın okunma vakti sabah namazı ile gün doğumu arasındaki zamandır. Duanın art arda 7 defa okunması gerekir.
 
 
 
 
 
Sırlı dualar 3
 
Sıkıntı anında okunacak dua
 
Sıkıntılı anlarda okunan ve kişinin moralini bir anda mucizevi biçimde yükselten etkili bir lafızdır. İslam dünyasındaki en yaygın dualardan biridir. Al-i İmran suresinin 173. ayeti kerimesidir. Peygamberimiz ve ashabı her sıkıldıklarında bu duayı okurlardı. Surenin Arapça okunuşu şu biçimdedir:
 
"Hasbinallahü ve nimel vekil"
 
Anlamı "Allah bize yeter." biçimindedir. Allah'ı tek dayanılacak güç olarak belirlemesi ve başka bir varlığa ihtiyaç duyulmaması duanın faziletini artırmaktadır.  Bu duanın ezberlenerek gün içinde sık sık tekrar edilmesi çok olumlu sonuçlar doğuracaktır.
 
 
 
Sırlı dualar 4
 
Unutkanlık için dua
 
Ciltler dolusu kitabın okunduğu ve yüzlerce sayfalık metinlerin ezberlendiği dönemlerde unutkanlığın önüne geçmek için okunan bir duadır. Bu dua günlük yaşamdaki dalgınlığı da inşallah ortadan kaldıracaktır. Duanın lafızları şöyledir:
 
"Ya kayyumu fela yefutu şeyün min ilmih."
 
Bu duadan azami derecede istifade etmek için hem gece yatmadan önce hem de sabah uyandıktan sonra 7’şer defa okunmalıdır.
 
 
 

Sırlı dualar 5


Büyüden kurtulmak için dua

 
Büyünün var olduğu Kuran-ı Kerim'de kabul edilmiş ve büyü, Felak suresi ile Maide surelerinde kesin bir dille yasaklanmıştır. İnsanlar günlük yaşamlarında farkında  olmasalar da her an büyülerin olumsuz tesirlerine maruz kalmaktadır. Büyünün olumsuz etkilerinden kurtulmak için aşağıdaki dua okunmalıdır.
 
"Bismillahi la yedirru maasmihi şeyün fil ardı ve la fissemai ve hüves semiül alim."
 
Büyüye maruz kalan insanlar genellikle büyülendiklerini kabul etmezler ve bu nedenle de dua etmekten ısrarla kaçınırlar. Bu nedenle büyüye maruz kalanların yakınlarının da bu duayı okumalarına ruhsat verilmiştir.
 
 
 
 
 
 
Sırlı dualar 6
 
Kişiyi insanlara sevecen gösteren dua
 
Bu duayı okuyan kişi çevresindekilerin gözüne çok iyi görünmeye  başlar. Dua eden kişi hakkında olumsuz düşünceler azalır ve kişinin yaptığı şeyler hoş görülür. Bu dua sayesinde karı kocaların muhabbeti artar, baba ile evlatlarının arası düzelir. Dua metni şöyledir:
 
"Ya daimu bi la fenain ve la zevalin li mülkihi ve bekaih."
 
Bu duanın yapılış zamanı gece yatsı namazı sonrasıdır ve dua art arda 12 defa okunmalıdır.
 
 
 
 
Sırlı dualar 7
 
Nazardan korunmak için dua
 
Nazardan korunma duası aslında Kuran-ı Kerim'deki Kalem suresi 51. ayettir. Bu ayetin konusu nazardan korunmadır. Bilindiği üzere müşrikler nazarı ile meşhur birisini Peygamber efendimizi nazarlasın diye gizlice görevlendirmişlerdir. Ancak Allah resulünü korumuştur.
 
Bu ayeti kerimede Allah'ın Hz. Peygamberi korumasına değinilmesinden hareketle yüzyıllardır bu ayet nazar duası hükmünde okunmuştur. Allah'ın izniyle de çok tesirli sonuçlar elde edilmiştir. Duanın sözleri şöyledir:
 
"Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekumune innehu le mecnun"
 
Bu dua günün herhangi bir vakti bizzat kişi tarafından okunabileceği gibi anne babalar tarafından çocuklarını nazardan korumak maksadıyla da okunabilir.
 
 
 
 
Sırlı dualar 8
 
Üzüntüyü gidermek için dua
 
Evlat acısı, ayrılıklar ve gurbet derdi gibi kişiye üzüntü veren durumlarda acıyı hafifletmek için okunan bir duadır. Daha doğrusu kişinin sabrını ve dayanma gücünü artırarak kaza ve kadere isyan etmemeyi sağlayan çok önemli bir niyazdır. Duanın sözleri şöyledir:
 
"Allahümme rabbes semavatis sebi ve rabbel arşil aziymi ikfini külle mühimmin min haysu şite min eyne şite."
 
Bu duanın farz namazlarından sonra okunması Allah'ın izniyle çok etkili olacaktır.
 


 

 

Sırlı dualar 9


Bağışlanma duası

 
İslam alimlerinin kendi dergahlarında müritlerine ilk öğrettikleri dualardan biridir. Kişinin bağışlanmayı dilediği bu dua aslında tövbe duası yerine de geçmektedir. Duanın lafızları şöyledir:
 
"Esteğfirullahel aziymellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etübü ileyh."
 
Bağışlanma duası yapıldığı gün oruç da tutulursa inşallah duanın fazileti çok daha artacaktır.
 
 
 
 
Sırlı dualar 10
 
Stres ve vesvese için dua
 
Stres, çağımızın hastalığıdır. Kişiyi mutsuz etmekle kalmaz aynı zamanda pek çok hastalığın da ortaya çıkmasına neden olur. Günümüzde stresle mücadele anlamında pek çok taktik önerilmektedir. Ancak hiçbiri dua kadar tesirli sonuç vermemektedir.
Ulema alimlerinin tatbik ettikleri stres ve vesvese duasının sözleri şöyledir:
 
"Ya vahidül bakıy evvelü külli şeyin ve ahiruh."
 
Vesvese duasını kişi, sıkıldığını ve ruhsal olarak daraldığını hissettiği her an okuyabilir. Eğer kişi duanın sözlerini ezberleyerek Allah'ın güzel isimleri (Esmaül Hüsna) ile birlikte okursa inşallah stres illetinden kurtulacaktır.

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *