ZİLKADE AYI VE PAZAR GÜNLERİ KILINAN TEVBE NAMAZI …

Zilkade ayının ilk pazar günü kılınan namaz ve diğer ameller ( 16.08.2015 ilk pazar günü namazi )

Zilkade Ayı’nın Amelleri

Bu ayın ilk Pazar günü kılınması gereken tövbe namazı.

Bu konuda Resulü Ekrem’den (s.a.a) hadisler nakledilmiştir. Bu namazın fazileti hakkında hadislerde şöyle nakledilmiştir: “Her kim bu namazı kılarsa tövbesi kabul olur, günahları bağışlanır, namaz kılanın kendisine ve ailesine bereket sebebi olur, Kıyamet günü ondan maddi ve manevi alacaklı olanlar, hakkı olanlar ondan razı olurlar, imanlı olarak dünyadan göçer, kabri onun için geniş ve nurani olur, anne ve babası ondan razı olur, onlarda Allah’ın mağfiretine şamil olurlar, soyundan gelenler bağışlanır, rızkı artar, ölüm meleği canını aldığı sırada ona hoşgörülü davranarak canını rahat alır.

Zilkade Ayında Kılınması Gereken Tövbe Namazı

Zilkade Ayının ilk Pazar günü kılınması gereken tövbe namazı şu şekildedir:

Allah Resulü (s.a.a) namazın şu şekilde kılınmasını bizzat kendisi buyurmuştur:

“Pazar günü önce gusül almalı (guslün niyetini tövbe guslü olarak almalı) sonra abdest almalıdır. Sonra sabah namazı gibi iki şer iki şer olmak üzere dört rekatlık namaz kılmalıdır. (Namazın niyeti için tövbe namazı kılıyorum ((gurbeten ilallah)) denilmesi gerekir.) Namazın birinci ve ikinci rekatlarında bir defa Fatiha suresini okumalı sonra üç defa “ihlas” suresini, bir defa “felek” ve “nas” surelerini peş peşe okumalıdır. Birincisi bittikten sonra ikinci iki rekatlık namazı da aynı şekilde kılıp bitirdikten sonra:

70 kere “esteğfirullahe rabbi ve etubu ileyh” diyerek istiğfar etmeli.

Sonra şu zikri demelidir:
“لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلىِّ الْعَظيمِ”
“la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”

Sonra su duayı okunmalıdır:

“يا عَزيزُ يا غَفّارُ، اِغْفِرْ لى ذُ نُوبى، وَذُ نُوبَ جَميـعِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ، فَاِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ”

“Ya azizu ya ğafur, iğfirli zunubi, ve zunube cemiel muminine vel muminat, fe innehu la yeğfiruz zunube ille ente”
“Ey kudretli, ey bağı؛layan! benim ve tüm mümin erkek ve kadınların günahlarını bağı؛la. Hiç ؛üphesiz senden ba؛ka günahları bağı؛layan yoktur.”

Allah Resulüne (s.a.a) ya Resülallah! Eğer bu ameli baska günler yaparsak aynı sevabı alır mıyız? Allah Resulü (s.a.a) sِyle buyurdu: “Aynı sevap ve ِzelliğe sahiptir.” Sonra sِöyle buyurdu: “Bunları miraç gecesinde Cebrail bana ِgretti.”

Bu namazi kilan su müfakatlarla müjdeleniyor:
Tevbesi kabul olur,
Gunahlari bagislanir,
Kiyamet gününde ondan hak isteyecekler razi olur,
Imanli olarak ölür,
Iman kendinden alinmaz,
Kabri genisler-
Kabri nurlanir,
Anne Babasi ondan Razi olur,
Ana Babasi ve zürriyeti bagislanir,
Rizgi genisletilir,
Ölüm melegi ona rifkle muamele eder ve canini alma aninda onun canini yakmaz,
Ruhu bedeninden kolaylik ve yumasaklikla cikar.
En Dogrusunu Allah Bilir.

Bu Namazin bu ayda her pazar kilinmasini tavsiye ederiz.

Bu Ayda Tutulacak üc Günlük Oruç
Allah Resulü (s.a.a) haram aylarda oruç tutma hakkında ؛ِyle buyurmu؛tur: “Her kim haram aylarda Per؛embe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutarsa Allah o ki؛iye bir yıllık oruç sevabı yazar. Ba؛ka bir hadiste ise ؛ِyle buyurmu؛tur: “O ki؛iye günlerini oruç tutarak, gecelerini de ibadetle geçiren 900 yıllık ibadet sevabı verilir.”

zül kade ibadetleri
Zilka’de ayı ھevval ayından sonra gelen aydır. “E؛hürü’l-Hurum (Saygılı, hürmetli aylar)’un da birincisidir. Bu aylar üçü pe؛ pe؛e biri ayrı olmak üzere dِört tanedir:

1- Zülka’de, 2-Zülhicce, 3- Muharrem, 4- Receb Hz İbrahim (a.s.) ve İsmail (a.s.) devrinden beri bu dِrt ay hürmetli aylar olarak anılagelmi؛tir. Bu aylar her türlü kِtülüğün, saldırının, zulmün, kıtâlin yasaklandığı aylardır. Nitekim Allah (c.c.) Bakara sûresinin 217 âyetinde “Sana haram ay ve bu ayda savamann hükmünü sorarlar. De ki: “O ayda savamak büyük bir günahtr. Fakat insanlar Allah yolundan engellemek, Allah’ inkâr etmek, Mescid-i Haram’ ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini yani Müslümanlar oradan çkarmak ise, Allah nazarnda daha büyük günahtr. Dinden dِödürmek için iskence,öldürmekten beterdir. Kâfirler, ellerinden gelse, sizi dininizden dِödürünceye kadar sizinle savamaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döِner ve kâfirlikte devam ederek ölürse, ite onlarn dünyada da, âhirette de yaptklar boa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedî kalacaklardr.” diye buyurmutur. “Haram Aylardan (Muharrem, Zilkade, Zilhicce, Recep’den) üç gün oruç tutana, Allahü Teala dokuz yüz senelik oruç sevab yazar” (Hadis-i serif,ihyau Ulumi’d-din)
(Riyâzü’s-salihîn,II,507)

Zilkade Aynn 25 Gecesinin önemi: Zilkade aynn 25 günü (dahvul arz) Kabe’nin altndan baslamak suretiyle yer yüzü yayilmaya ve yaratilmaya baslanmistir. Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevab vardr. Imam Rza (as)’dan nakledilen rivayette: “ Bu gece Hz.Ibrahim ve Hz.Isa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdr. Gecesinin ibadetinin çokça sevab ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevab vardr.”

Yilin döِِrt gününden biridir ki; orucu bütün digًer günlerden fazileti fazladr Yine rivayette orucunun 70 yllk oruç sevabna es degًer oldugًu ve bir bakasnda ise 70 ylk keffaret oldugًu beyan buyrulmutur. Her kim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yillik ibadet sevab yazlir. Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gِِk arasnda her ne varsa istigًfar eder Allah’n rahmeti bu günde yayilmistir ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’n zikri için toplanirsa çokça ecir vardr. Bu dahvul arz günü istiًfar namaz kilinmalidr. Efendimiz Hadis-i erifte mealen; “herkim bu ameli yerine getirirse tِvbesi kabul olur ve günahlar baًgislanir; onun hasmlar kyamet günü ondan razi olur; dini ondan alnmaz ve imanl olarak ِlür; kabri nurlu ve geni olur; rzki artar; azrail (as) canini alirken ona iyi davranir, can güzel bir sekilde ondan alinir.” diye buyurmaktadr. Namazin sekli ve yaplmas gerekenler: ضzellikle Dahvul arz günü ya da Zilka’de aynda bir gün (zorluk annda herhangi bir ay veya gün ) gusül aldktan sonra abdest alnr ve dِrt rekat ikierli olarak her rekatta bir fatiha; üç ihlas; Bir muavezeteyn (felak ve nas) sureleri okuyarak namaz klar, selamdan sonra 70 defa günahlarndan istiًfar edilir. (esteًfirullahi ve etubu ileyh); bitirince bir defa la havla vala ghuvvate illabillahil-aliyyil-azim der. Ve eller dua için kaldrlr. Ve u duay okur: “ Ya azizu ya gaffaru ًigfir li zunuubi va zuunbe cemi’il muminine val-muminat; Feinnehu la yaًfiruz-zunibe illa ente.” Yani : Ey çok yüce; ey çok baًlayan; benim günahlarm; bütün mümin erkek ve kadnlarn günahlarn baًla; muhakkak ki senden baka günahlar baًlayan yoktur.” Amin yarabbel alemin.

Bu dahvul arz günü ve ayrica her zorluk zamannda ikierli olarak döِrt rekat istiًfar namaz klmak. cok faziletli olan bu namaz Hz. Resulullah (saa)’den ِyle rivayet edilmitir; özetle ِsöyledir: “ herkim bu ameli yerine getirirse teِvbesi kabul olur ve günahlar baًlanr; onun hasmlar kyamet günü ondan raz olur; dini ondan alnmaz ve imanli olarak ölür; kabri nurlu ve geni olur; rzk artar; Azrail (as) cann alrken ona iyi davranr, cani güzel bir sekilde ondan alinir.”

Namazin sekli ve yapilmasi gerekenler: Pazar günü veya (zorluk annda herhangi bir ay veya gün ) gusül aldktan sonra abdest alir ve döِrt rekat ikiserli olarak her rekatta bir fatiha; üç ihlas; bir muavezeteyn ( felak ve nas) sureleri okuyarak namaz klar, selamdan sonra 70 defa günahlarnda istiًfar eder (esteًfirullahi ve etubu ileyh); bitirince bir defa(( la havla vala ghuvvate illabillahil-aliyyil-azim der.)) Ve ellerini dua için kaldirir.ve su duayi okur: “ ya azizu ya gaffaru ًigfir li zunuubi va zuunbe cemi’il muminine val-muminat; feinnehu la yaًgfiruz-zunibe illa ente.” Yani : ey çok yüce; ey çok baًlayan; benim günahlarm; bütün mümin erkek ve kadnlarn günahlarn baًla; muhakkak ki senden baka günahlar baًlayan yoktur.” Amin yarabbel alemin.

Ayrıca:
Haram aylarn her birinde (Perembe, Cuma ve cumartesi) araliksiz üç gün oruç tutarsa 900 yillk ibadet sevab ona yazilir. Ayrica haram aylarin sevaplari katlanarak yazilir, fakat günahlari aynen yazilir sadece makami ibrahimde ve ravzada yapilan yeminler haric.

Zilkade Ayının 25. gecesinin önemi:
Zilkade aynn 25. günü (dahvul arz) Kabe’nin altndan balamak suretiyle yer yüzü yaylmaya ve yaratlna balanmtr.
Gecesini ibadetle geçirmek. gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevab vardr.
imam riza (as)’dan nakledilen rivayette: “ bu gece hz. ibrahim ve isa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdr. Gecesinin ibadetinin çokça sevab ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevab vardr.” Bir baka rivayette de فmam Zamann zuhur edeceًi gündür; diye geçmektedir.
Zilkade aynn 25. gününün amel ve önemi:
Yilin döِrt gününden biridir ki; orucu bütün diًer günlerden fazileti fazladr. Yine rivayette orucunun 70 yllk oruç sevabna e deًer olduًu ve bir bakasnda ise 70 yillik keffaret oldugًu beyan buyrulmutur.
Herkim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yllk ibadet sevab yazilir.
Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gِk arasnda her ne varsa istiًfar eder. Allah’n rahmeti bu günde yaylmtr ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’n zikri için toplanrsa çokça ecir vardr. Bunlarn oruç, Allah’ zikri, ibadet ve guslün dnda iki amel daha zikredilmitir bu gün için:

1-O gün kusluk vaktinde 2 rakat namaz kilinir. Her rekatta fatihadan sonra 5 defa sems suresini namaz bittikten sonra unu okumak: “la havla vala ghuvvate illabillahil-aliyyil-azim” ve u duay okumak: “ya muqilel esarat, aqilnii; ya mucibeddeavati ecib de’vati; ya semi’el asvati isme’ savti; var hamni va tecavaz an seyyiati; va ma i’ndi ya zelcelali val ikram.

2- Bu gün su duanin okunmasu güzel görülmüstür.
Allahümme dahiyel-ardi ve faligal-habbeti, ve sarifel-lezbeti, ve kesife külli kürbetin, es-elüke fi hezel-yevm min eyyanikel-leti a´zamte hakkehe ve gedemte sebgahe, ve cealtehe indel-müminiyne vediy-aten, ve ileyke zeriy-aten, ve bi rahmetikel-vesiy-ati en tüsalliye ala Muhammedin abdikel-müntecebi fil-miysagil-gariy-bi yevmet-telagi fatiga külli retgin, ve da-i ila külli haggin ve ala ehli beytihil-etheril-hüdatil-menari ve deaimil-cebbar ve vülatil-cenneti ven-nari, ve e´tina fi yevmina heze min ata-ikel-mahzuni gayrimmagtu-in ve la memnu-in tecmeu lena bihit-tevbete ve husnel-evdiyeti ya hayra med-uvvin ve ekrame mercuvvin ya kafiyyü ya vefiyyü ya men lutfuhü hafiyyün ültuf liye bi lutfike ve es-idni bi-afvike ve eyyidni bi nasrike ve la tünsiyeni keriyme zikrike bi vülati emrike ve hafazate sirrike vehfazni min seva-ibid-dehri ila yevmil-hasri ven-nesri ve eshidni evliya-eke inde huruci nefsi ve hululi remsi ve ingita-i ameli ve ingida-i eceli.
Allahümme vezkürni ala tulil-bila ize halelte beyne tebagis-sera ve nesiyenin-nasun minel-vera ve ehlilni darel-mugameti ve bevvini menzilel-kerameti vec-alni min mürafigi evliya-ike ve ehli ictiba-ike ve esfiya-ike ve barik liye fi liga-ike verzugni husnel-ameli gable hululil-ecel beriy-en minez-zeleli ve su-il-hatali.
Allahümme ve evridni havda nebiyyike Muhammed sas ve elihi vesgini minhü mesraben raviyyen se-igan heniy-em la ezma-ü be´dehü ve la ühalla-ü virdehü ve la anhü üzadü vec-alhü liye hayra zadin ve evfa miy-adin yevme yegumül-eshedü-
Allahümme vel-al cebabiretel-evveliyne vel-ahiriyne ve bi-hugugi evliya-ikel-müstesiriyne. Allahümme vegsim dea-imehüm ve ehlik esya-ehüm ve amil-hüm ve accil mehelikehüm veslübhüm memalikehüm ve daayig aleyhim meselikehüm vel-al müsahimehüm ve müsarikehüm, allahümme ve accil ferace evliya-ike verdüd aleyhim mazalimehüm ve ezhir bil-haggi gaimehüm vec-alhü li diynike muntesiran ve bi-emrike fi e´de-ike mütemiran.
Allahümmezfazhü bi-melaiketiken-nasri ve bima elgayte ileyhi minel emri fi leyletil-gadri müntegimen leke hatta terda ve yeude diynüke bihi, ve ala yedeyhi cediyden gaddan ve yemhagal-hagga mahdan ve yerfudal-batile rafda.
Allahümme salli alal-mehdi ve ala cemiy-i eba-ihi vec-alna min sahbihi ve üsratihi veb-asna fi kerratihi hatta neküne fi zemanihi min e´vanihi, Allahümme edrik bina giyamehü ve eshidna eyyamehü ve salli aleyhi ve ala Muhammedin verdüdüd ileyna selamehü ves-selamü aleyhi ve aleyhim ve rahmetüllahi ve berekatüh.

Mefetühul-cinan; s. 316

admin

Araştırmacı İlahiyatcı Yazar.yıllarını medresede Ellah Azze ve Cc dostlarının yanında geçiren aciz bir kul.

Bir cevap yazın

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort gebze escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort
vdcasino giriş vevobahis pulibet giriş adresi jasminbet süperbetin milanobet giriş matbet meritroyalbet giriş vevobahis destek sitesi marsbahis giriş yap betboo giriş adresi jasminbet tarabet giriş
perabetbetvolebetistartemisbetpiabetrestbetSahabet