Oruç Tutmak İle İlgili Tüm Fetvalar Konular Oruçlu iken eşlerin birbirlerine dokunmaları ve öpmeleri durumunda hüküm nedir?

Oruç Tutmak İle İlgili Tüm Fetvalar Konular Oruçlu iken eşlerin birbirlerine dokunmaları ve öpmeleri durumunda hüküm nedir?

EŞLERİN ORUÇLUYKEN YAKINLAŞMALARI
Soru : Oruçlu iken eşlerin birbirlerine dokunmaları ve öpmeleri durumunda hüküm nedir?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Oruçlu kişi şehvetle karısını öpebilir. Eğer kendine sahip olacağın-dan eminse bunun bir mahzuru yoktur. Ancak emin değilse mekruh olur.
Binaenaleyh, oruçlu kimsenin hanımını öpmesi, birbirlerine sarılmaları orucu bozmaz. Nefsine hâkim olabilenler için bu türlü hareketler mekruh da değildir. Nefsine hâkim olamayan kimseler için ise mekruhtur.
Konu ile ilgili bir fıkra: Nasreddin Hoca’ya: Oruçlu bir kimse hanımını öpse ne olur? diye sorumuşlar. Hoca da:
Eğer yeni evli iseler, hem kaza hem kefaret gerekir. Üç-beş yıllık evli iseler, sadece kaza gerekir. Eğer ihtiyarlamış iseler bir şey gerekmez, diye cevap vermiş.

ORUÇ TUTAMAYACAK FAKİR KİMSENİN FİDYESİ
Soru : Babam şeker hastası olduğu için Ramazan ayında oruç tutamayacak. Aylık eline çok az bir para geçiyor. Fidye parasını nasıl verecek?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Babanız iyileşme ihtimali olmayan hastalığından dolayı oruç tutamadığı için fidye vermesi gerekir….
Babanızın temel ihtiyaçlar için harcamalarından sonra gerçekten elinde bir şey kalmıyorsa, “Rabbim! Hastayım, gücüm, takatim yok ki oruç tutayım, param yok ki fidye vereyim. O halde beni affeyle, mağfiret eyle” diye Cenab-ı Hakka yalvarması, yakarması ve bağışlanmasını istemesi gerekir.

ORUÇ FİDYESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
Fidye, kefaret orucunu tutmaya gücü yetmeyen; orucunu geçerli bir nedenle kazaya bırakıp müsait vakti bulmasına rağmen kaza edemeden ölen kişinin, fakir bir kimseye sabahlı akşamlı yiyecek vermesidir ki, fitreye eşittir.
Tutulamayan oruçlardan dolayı fidye verilmesi, Ramazan orucu ve kazası ile adak oruçları için geçerlidir. Yemin ve öldürme kefareti için gerekli oruçları tutamayan kişi, henüz hayatta iken fidye veremez. Vasiyet edebilir.

Ramazan orucu için bir aylık fidye, yani otuz fitre miktarı, bir yoksula toptan verilebileceği gibi, ayrı günlerde veya ayrı fakirlere de verilebilir.
Fakat oruç kefareti için verilecek fidye, bir yoksula bir günde toplam verilemez. Her gün için ayrı fakirlere veya bir fakire ayrı günlerde verilebilir.
Yolculuk veya hastalık sebebiyle Ramazan orucunu tutamamış bir kimse, kaza etmeye müsait bir vakit bulamadan ölse, ne kaza, ne de fidye gerekir. Eğer vasiyet etmişse, malının üçte birinden fidye verilmesi gerekir.
Böyle bir kimse, kaza edecek vakti bulmuş olup kaza edemeden ölse; malı varsa, fidye verilmesini vasiyet etmelidir. Vasiyet edilmezse, varislerin iradesine kalmıştır. Özürsüz yere hiç oruç tutmayan kişi için de böyledir.
Oruç tutmaya gücü yetmeyen çok yaşlı biri, oruç tutmaz ve her güne karşılık fidye verir. Bu fidye Ramazan’dan önce verilebileceği gibi, sonra da verilebilir.
Fidyede, fakire fitre miktarını vermek mümkün olduğu gibi, o miktara bedel, fakirin sabah akşam doyacak kadar yedirilmesi de mümkündür.
Oruç fidyesi, Müslüman olmayan fakirlere verilemez. Fakirin iyi ahlaklı olanı tercih edilmelidir.
Tutamadıkları oruçlar için fidye veren kimseler, daha sonra oruç tutabilecek duruma gelirlerse, verdikleri fidyenin hükmü kalmaz ve oruçlarını kaza etmeleri gerekir. Verdikleri fidye, nafile sadaka yerine geçer.

ŞİDDETLİ AĞRI SEBEBİYLE ORUCU BOZMAK
Soru :Şiddetli baş/mide/karın vs ağrısından dolayı dayanamayarak orucunu bozana ne gerekir?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Gerçekten baş/karın ağrısı kişiyi zor durumda bırakıp oruca devam etmesini mümkün kılmıyorsa, kişi bu durumda orucunu bozar ve daha sonra gününe gün kaza eder….

SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?
Soru : Oruç tutarken yanında sigara içenin sigara dumanı orucu bozar mı?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Sigara dumanının havaya karışmış halini teneffüs etmek orucu bozmaz. Çünkü insan hava almak zorundadır. Teneffüs olayı yeme, içme ile ilgili değildir. Fakat bilerek, isteyerek sigaranın tütmekte olan dumanını, buhurdanlığın dumanını içine çekmek, duman üzerinde nefes almak orucu bozar….

HAMİLE/GEBE KADININ ORUCU
Soru: Hamile bir bayan oruç tutarken çok zorlanıyor, hep kusmak zorunda kalıyor. Böyle bir kimse oruç tutsun mu yoksa daha sonraya mı bıraksın?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Hamile bayanlar hasta hükmündedir. Dini hassasiyete sahip ve konusunda uzman bir doktorun tavsiyesi doğrultusunda hareket eder….
Oruç tutması kendi veya bebeğin sağlığı açısından sakıncalı ise, oruç tutmaz, daha sonra gününe gün kaza eder. Böyle bir sakınca yoksa, orucunu tutar.
BEBEK EMZİREN ANNENİN ORUCU
Soru: Yeni doğmuş çocuğu emziren bir anne Ramazan orucunu tutmalı mıdır?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Yeni doğmuş çocuğu emziren bir anne oruç tutmayabilir ve tutmamalıdır da. Çünkü oruç tutmakla annenin sütü eksilecek, bebek de gıdasını tam alamayacaktır.
Süt emzirme, oruç tutmamayı caiz kılan hallerdendir. Kendi ya da başkasının çocuğunu emziren bir kadın, oruçtan dolayı kendisine veya emzirdiği çocuğa zarar gelmesinden korkarsa, orucu tutmayabilir veya tuttuğu orucu bozabilir. Daha sonra gününe gün kaza eder. Fidye vermesi de gerekmez.
Ayrıca bu konuda önemli olan bir nokta da, süt verdiği çocuğu başka bir kadının daha emzirmemesi gerektiğidir

ASKER ORUÇ TUTACAK MIDIR?
Asker olmak, askerlik yapmak oruç tutmamayı mubah kılan hallerden değildir.
Hastalık ve seferilik gibi bir mazeret olmadığı takdirde askerler de oruç tutmakla yükümlüdür. Fakat şartlar oruç tutmaya elverişli olmazsa, meselâ sahur yemeğinin verilmemesi ve iftar vaktinin uzaması halinde kişi, bu şartlarda oruç tutamazsa, daha sonra gününe gün kaza eder.
Ayrıca Ramazan ayında düşman ile savaşa girecek bir Müslüman, güçsüz düşüp görevini yapamamaktan kor…karsa, oruç tutmayabilir, daha sonra kaza eder. Hatta savaş yaşanmasa bile, yalnız kaza eder.

GÖZ DAMLASI/LENS VE SÜRME ORUCU BOZAR MI?
Göze ilaç damlatmak, göz damlası kullanmak orucu bozmamaktadır. Göze damlatılan ilaç miktar olarak çok az, 1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır….
Göze lens takılması da orucu bozmamaktadır.
Göze sürme çekmek orucu bozmaz.

KULAĞA YAĞ/İLAÇ DAMLATMAK/SU KAÇMASI ORUCU BOZAR MI?
Kulağa su kaçması orucu bozmaz. Çünkü kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmakta ve kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su veya ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç veya kulağın yıkattırılması orucu bozmaz.
Fakat kulak zarının delik olması durumunda, kulağının içine yağ, ilaç veya su damlatmak orucu bozar. Çünkü bu durumda orucu bozacak kadar yağ, ilaç veya suyun mideye ulaşması mümkündür. Kulak zarı del…ik değilse, bunlar orucu bozmaz.

DİLALTI TANSİYON HAPI ORUCU BOZAR MI?
Soru: Dilaltına konulan tansiyon hapı orucu bozar mı?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Bu konuda genel prensip şudur:…
Dışarıdan susam tanesi kadar bir şey alarak ağzın içinde yavaş yavaş çiğneyip yok etmek ve tadın boğazına varmaması orucu bozmaz.
Bu bakımdan bazı kalp ve tansiyon rahatsızlıklarında dilaltına konulan ilaç doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu ilaç ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır.
Bu itibarla dilaltına konulan haplar orucu bozmaz. Fakat dışarıdan susam tanesi kadar bir şey veya dilaltı hapı alınarak çiğnemeden yutulursa, oruç bozulur.

KREM/MERHEM ORUCU BOZAR MI?
Soru : Oruçlu iken tedavi maksatlı bel kremi, pişik kremi ve koltuk altı roll-on kullanmak orucu bozar mı?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim

Derideki gözeneklerden vücudun içine giren merhem, krem vb. şeyler orucu bozmaz. Çünkü bu gibi şeylerin orucu bozabilmesi için doğal yollardan içeri girmesi gerekir.
Fakat vücutta derin bir yaraya sürülen ilâç içeriye veya dimağa kadar nüfuz ederse, orucu bozar, kazayı gerektirir.
Oruçlu iken koltuk altı deodorant, roll-on vb. şeylerin kullanılmasının oruca bir zararı yoktur.

NEFES AÇICI SPREY/FISFIS ORUCU BOZAR MI?
Soru : Astım hastalarının kullandığı nefes açıcı sprey/ilaç orucu bozar mı? Bozarsa, kefaret mi gerekir, kaza mı?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim

Astımlı hastaların ağza püskürtülerek aldıkları nefes açıcı ilacın bir kısmı ağız cidarında emilerek yok olacak kadar az olması ve esasen yutulmadığı için orucu bozmaz.
Çünkü bu hastalarının kullandıkları spreyden bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarında emilerek yok olmaktadır. Bundan geriye bir miktarın kalıp tükürük ile mideye ulaştığı konusunda kesin bir bilgi de yoktur. Ayrıca oruçlu iken abdest alırken ağızda su çalkalamak, oruca zarar vermez. Abdest alırken ağızda kalan su ile kıyaslandığında bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Bu hususta fukahanın icmaı da vardır. Ayrıca misvaktan bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmaz olduğu halde Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin oruçlu iken misvak kullandığı sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır. Diğer taraftan “Kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz.” kaidesi gereğince mideye ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunan bir şeyle oruç bozulmaz.
Bu itibarla astımlı hastaların sağlığı oruç tutmalarına uygun olup başka bir hastalıkları da yoksa rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz.

YÜZMEK ORUCU BOZAR MI?
Soru : Denize veya dereye girip yüzmek orucu bozar mı? Tuzlu su olması hükmü değiştirir mi?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim

Vücuttan içeriye su girmediği sürece oruçlu iken derede, havuzda veya denizde yüzmek, orucu bozmaz. Fakat kimse su girip girmediğinden emin olamayacağı için oruçlu iken yüzülmemelidir. Müslüman ibadetine ciddiyetle yaklaşır ve ibadetini sakata düşürecek davranışlardan uzak durur.
Yüzülen suyun tuzlu olup olmaması hükmü değiştirmez.

AŞI/İĞNE VURULMAK/İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?
Karnında veyahut başında bulunan bir yaraya akıtılan ilaç mideye veya dimağa yani beynin, kafanın içine ulaşması orucu bozar ve kazayı gerektirir. Bu bakımdan zamanımızda, oruçlu iken vurulacak olan iğne veya aşının orucu bozar kabul edilmesi daha ihtiyatlıdır. Çünkü iğne ile kaba etten veya damardan deva veya gıda olarak verilen ilâcın, bedenin her tarafına kan dolaşımı yoluyla yayıldığı bugün tıbben kesinlikle sübut bulmuş, y…aralara konulan ilâçların beyin ve karın boşluğuna ulaşması hususundaki tereddüde artık yer kalmamıştır. Dışarıdan verilen bir ilâcın mide veya beyne ulaşmasının katiyyeti halinde, orucun bozulacağı fakîhlerce ittifakla kabul edilmiştir.
Bu sebeple oruçlu olan bir kimse, önemli bir sebep veya zorlayıcı bir zaruret yoksa iğne yoluyla yapacağı tedaviyi iftar vaktinden sonraya tehir etmelidir. Bir mecburiyet dolayısıyla gündüz oruçlu iken iğne yaptıranlar, daha sonra bu oruçlarını kaza etmelidirler.
Ayrıca bu münasebetle, tartışılan bir meseleye de izahat getirelim:
“İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi, gıda ve keyif verici niteliğinde olmadığı için orucu bozmaz.” görüşünü kabullenmek mümkün değildir.
Çünkü: İğneleri kullanılış amacına göre değerlendirmeye tabi tutmak büyük bir hatadır. Mesela fındık tanesi büyüklüğünde bir çakıl taşının gıda ve keyif verici özelliği bulunmamaktadır. Fakat yutulması ittifakla orucu bozar, sadece kaza gerektirir.
Bu görüşte olanlar aslında şu prensibi karıştırıyorlar: Oruçlu iken, vücuda gıda ve keyif verici şeyler alınırsa oruç bozulur, hem kaza hem de keffaret gerekir. Fakat oruçlu iken, vücuda alınan şey gıda ve keyif verici olmazsa, oruç yine bozulur, sadece kaza gerekir, keffaret gerekmez.
İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa, oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.
Çünkü ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı ola-cağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazanda oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, Ramazan ayının her günü için birer fidye verir.

RAMAZAN ORUCUNA NİYETLE ALAKALI SORU-CEVAPLAR
Ramazan Orucuna Niyet
Soru : Ramazan orucuna niyet nasıl ve ne zaman edilmelidir?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim…
Ramazan orucu için niyetin vakti güneşin batmasından başlar ve er-tesi günün öğle vaktinden biraz öncesinde (zeval vakti) son bulur. Ve niyette, tutulacak orucu belirtmek, tayin etmek şart değildir. Fakat imsak vaktinden sonra niyetlenebilmek için, o ana kadar bilerek veya unutarak oruç bozan bir davranışta bulunmamış olmak şarttır.
Ramazan Orucuna Toptan Niyet
Soru : Ramazan orucuna toptan niyet edilebilir mi?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Hayır edilemez. Her günün orucu ayrı bir ibadet olduğu için, her gün için ayrı niyet etmek gereklidir. Bu yüzden bir günün orucundaki bozukluk, diğer günlerin orucunun sıhhatine engel olamaz.
Oruç Niyetle Değil, İmsakle Başlar
Soru : Gece misafirlikten geç geldiğimiz için sahuru erken yapıp yattık. İmsak vakti daha çıkmadan uyanmıştım. Yediğim yiyeceklerden dolayı çok susamıştım. Fakat sahuru yaptığım için su içmeye tereddüt ettim ve içmedim. İçebilir miydim?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Evet içebilirdiniz. Çünkü oruç ibadeti sahur veya niyet ile başlamaz; imsak vakti ile başlar.
Oruçta Niyet Şart mıdır?
Soru : Oruçta niyet şart mıdır?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Şarttır. Sadece kalben niyet edilmesi yeterli iken, niyetin dil ile de söylenerek kuvvetlendirilmesi sünnettir. Sahura oruç tutmak amacıyla kalkmak da niyet yerine geçer.
Sahura Kalkmak İçin Yatmak Niyettir
Soru : Gece sahura kalkmak için yattık fakat uyuyakaldık. Böylece imsak vakti geçti. Oruca nasıl niyetlenebiliriz?
Cevap: Bismillahirrahmanirrahim
Sahura kalkmak için yatmanız niyet yerine geçmektedir. Bu şekilde orucunuzu tutabilirsiniz.

admin

Araştırmacı İlahiyatcı Yazar.yıllarını medresede Ellah Azze ve Cc dostlarının yanında geçiren aciz bir kul.

Bir cevap yazın

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort gebze escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort
vdcasino giriş vevobahis pulibet giriş adresi jasminbet süperbetin milanobet giriş matbet meritroyalbet giriş vevobahis destek sitesi marsbahis giriş yap betboo giriş adresi jasminbet tarabet giriş
perabetbetvolebetistartemisbetpiabetrestbetSahabet