MUHARREM AYI FAZİLETLERİ ORUÇLARI AŞURE AYI NEDİR ?

MUHARREM AYI FAZİLETLERİ ORUÇLARI AŞURE AYI NEDİR ?

Arabî aylarin hicrî tarih ile sene basi Muharrem ayi’dir. Ramazan ayindan sonra aylar içerisinde en hayirlisidir. “Zilhicce’nin sonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutanin orucu elli yillik günahina keffarettir” Hadis-i Serîf

Muharrem ayinin ilk Cuma gecesi: Tâhâ Sûre’si bir defa okunacak. 9, 10 veya 10 ve 11.nci günler (10.ncu gün Asûre günü) oruç tutulacak. 10.ncu gece yatsidan sonra 2 rek’at namaz kilinacaktir. Her rek’atinda; 1 Fâtiha-i Serîfe, 1 Ayet-el Kürsî okunup namazdan sonra 313 defa “Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minezzâlimîn” 1 defa Tenzile Sûresi okunacaktir. Muharrem’in 10.ncu günü Kusluk vaktinde 8 rek’at namaz; her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 1 Ayet-el Kürsî ile kilinacak, namazdan sonra 100 Ihlâs-i Serîf okunacaktir.

14 Ekim 2015 (Çarşamba)        Muharrem (Aşûre) ayının ilk günü
23 Ekim 2015 (Cuma)                Aşûre günü
12 Kasım 2015 (Perşembe)      Muharrem (Aşûre) ayının son günü

 

MUHARREM”kelimesinin anlamı: Ziyade hürmetli olan demektir.Muharrem ayı “eşhuru-hurum Yani Allah katında haram olan aylardandır. Ayrıca Muharrem ayı hicri yılbaşı ,yani senein ilk ayıdır.
Bütün Müslümanların özellikle ibadet ve zikir ehli olan Müslümanların hicri takvimin ne oduğunu bilmesi ve bu hususta gafil olmamaları gerekir.Çünkü dini haatımızda ve ibadetlerimizde bu hicri takvimin önemi çok büyüktür.

İnsanlar tarih içerisinde bazı mühim hadiseleri takvim başlangıcı olarak kabul edegelmiştir.Bugün hırstiyan batıya uyarak kullandığımız miladi tarihte güya hz.İsa aleyhisselamın doğum tarihini başlangıç kabul etmiştir.Milad doğum demektir.ancak Hz. İsa a.s ‘ın miladı olarak kabul edilen tarihte büyük bir ihtimalle yanlıştır.Bu hususta çok çeşitli rivayetler vardır.

Efendimiz (s.a.v.)Efendimizin dünyayı şereflendirdiği senelerde ise,Mekkelilerin hafızasında yer etmiş olan fil hadisesi ki,ebrehe kabeye saldırdığında bir mucize olarak ebabil kuşları tarafından biçilmiş ekin tarlası gibi helak edilmesi konuşulmakta ve hadiseler bundan önce ve sonra olarak değerlendirilmekte ve bir nevi tarih başlangıcı olmakta idi.Efendimiz (s..v.)fil yılında 53.gün dünyayı şereflendirmiş onun 40.yılında peygamberlik gelmişti.

Peygamberimizin medine-i münevvereye hicrtinden sonra İslamiyet çok büyük gelişme göstermiş:Bu nurlu şehirden yayılan islam nuru bütün cihanı aydınlatmıştı.Bu bkımdan hicret hadisesi islam tarihinde dönüm noktası olmuştu.Efendimiz (s.a.v.)irtihalinden sonraki dönemlerde Müslümanlar kendilerine yeni bir takvim başlangıcı aradılar.

Hz.Ömer r.a. zamanında toplanan islam şurası,islam tarihindeki büyük ehemmiyetine binaen Hz.Ali k.v.nin teklifini kabul ederek hicret yılını başlangıç olarak kabul etti.Ay olarak da ilk islam muhacirlerinin ve Peygamber s.a.v.minde hicret ettiği ve kameri aylar içerisinde çok hususi bir yere sahip olan ,Muharrem ayı kabul edildi.

Sene olrak ise,kameri ay yılı dediğimiz 354 gün esasına dayanan,her sene 11 gün önce gelen yıl esası benimsendi.İbadet ve taatımızda da bu kameri yıl ve bununla ilgili aylar esastır.Kuranı Kerim ve hadisi şeriflerde hep bu aylardan bahsedilmektedir.Bununda çok büyük hikmeti vardır.Her sene 11 gün önce deldiği için hac,oru,kurban ve benzeri ibadetlerimiz zaman içerisinde her aya yayılmış,her mevsimde bu ibadetleri ywpmwnın zevki yaşanıyor.Tıpkı devamlı dönen dünyada her yerde ayrı vaktin yaşanması ve her an dünya üzerinde ezanı Muhammedinin devamlı okunması,beş vakit namazın kılınıp Allah secde edilmesi gibi.

Muharrem ayı Hürmet edilmesi icap eden bir ay olduğu Ayeti kermede “Allah katında yerlerin ve göklerin yaratıldığı günden beri ayların adedi 12 dir.Bunlardan dört tanesi haram aylardır.” buyrulmuştur.Allah tarafından belirlenen kameri aylar Şunlardır:

1-Muharrem
2-Safer
3-Rebiü-levvel
4-Rebiül-ahir
5-Cemaziyel-evvel
6-Cemaziyel-Ahir
7-Recebi şerif
8-Şabanı Şerif
9-Ramazanı şerif
10-Şevval
11-zilka’de
12-Zilhicce
Bu aylar içerisinden dördü;Recep,zilkade,zilhicce ve Muharrem ayı eşhuru-Hurum Yani Allah katında ziyade hürmet edilmesi gereken aylardır.Bu ayda yapılan iyilik ve ibadetin mükafatı ne kadar çok ise,kötülük ve isyanın cezası da bir o kadar ağır olacaktır.Bu aya cahiliyye devrinde de araplar çok hürmet gösterir,yolda babalarının katili ile bile karşılaşsalar ona ilişmeyip yürür giderlerdi.Bu ayda yapılacak bir çok ibadetlerle birlikte oruç tutmakta çok faziletlidir.Zira Rasülüllah Efendimiz (s.a.v.):
“Ramazan orucundan sonra oruçların en faziletlisi Allahın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.Farz namazlardan sonra kılınan en faziletli namaz da gece namazıdır.”buyurmuşlardır.(müslim tergıp c.2 sh.462)

İnsanlık tarihi, bu ayda meydana gelen çok önemli olaylara şahit olmuştur. Hadîslerde ve değişik kaynaklarda rivayet edilen olaylardan bazılarını özetle şöyle sıralayabiliriz.

• İnsanoğlunun atası; ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem’in tövbesi bu ayda kabul olunmuş,
• Hz.Nuh’un kavminin başına gelen tufan son bulmuş ve gemisi bu ayda Cudi dağına oturmuş,
• Hz İbrahim, Âşura günü doğmuş, İlahlık iddiasında bulunan Nemrut’un ateşinden bu ayda kurtulmuş, Allah (c.c.) ona yolun doğrusunu bu günde göstermiş,
• Evlat acısı ve hasretiyle kavrulan Hz.Yakup’un gözleri bu günde görmeye başlamış, bu ayda oğlu Hz. Yusuf’a kavuşmuş, kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan ve daha sonra efendileri tarafından atıldığı zindandan bu ayda çıkartılarak Mısır Azizi tarafından devlet hazinesinin başına getirilmiş,
• Sabır ve tahammül kahramanı Hz. Eyyüb bu ayda hastalıklarından şifa bulmuş,
• Hz. Musa, bu ayda doğmuş, kendisine bu ayda bir mucize ihsan edilmiş, kavmiyle beraber Kızıl Deniz’i geçmesi ve Firavun’un ordusuyla beraber suda boğulması bu ayda olmuş,
• Hz Davud’ un tövbesi kabul edilmiş,
• Hz.Süleyman’a mülk (hükümranlık) verilmiş,
• Hz Yunus balığın karnından kurtulmuş,
• Hz. İsa bu ayda doğmuş ve Yahudilerin şerrinden bu ayda semaya yükseltilerek kurtulmuş,
• Hz Muhammed’in (s.a.v.) geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceğine dair kendisine Allah tarafından teminat bu ay da verilmiştir.

Bütün bu hadiselerin yanında ciğersüz bir olay vardır. Sevgili Peygamberimiz’in ‘cennet çocuklarının efendileri’ diye övdüğü, Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın ciğerparelerinden biri olan Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşı, Hicri 61 yılının 10 Muharrem aşure gününde (Miladi 10 Ekim 680) siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da önce susuz bırakılmış, ardından da hunharca şehit edilmiştir. Hz. Hüseyin’in bugünde şehit edilmesi sebebiyle Müslümanların ortak hafızasında artık bu müessif olayla hatırlanır olmuştur.

Ramazan orucundan sonra en kıymetli oruç Muharrem ayında tutulandır

“Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Müslim, Ebu Davud)
Ebu Hureyre (ra)’dan:
Allah Resulu (asm) buyurdu ki:
“Ramazan’dan sonra en üstün oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlarından sonra en değerli ve üstün namaz gece yarısında kılınan (teheccüd) namazıdır.” (Müslim)
“Ramazan ayından sonra (başka bir ayda) oruç tutacaksan, Muharrem’i tut. Çünkü o Allah’ın ayıdır.” (Tergib ve Terhib)
Ali Bin Ebî Tâlib’den (ra) rivayet edilmiştir:
Bir adam kendisine:
”Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin? diye sordu.
Ali (ra) ona dedi ki:
Ben, Resulullah’ın (asm) yanında otururken bir adamdan başka hiç kimsenin bu konuda sorduğunu işitmedim.
Adam:
“Ey Allah’ın elçisi! ‘Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin?”diye sordu.
Resulullah (asm) buyurdu ki:
Ramazan’dan sonra oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allah’ın aylarından ilk ayıdır. O ayda bir gün vardır ki o günde Allah bir toplumun tevbesini kabul edip bağışlamıştır. Başka bir toplumu da affedip bağışlayabilir.” (Tirmizi)
Muharrem ayının ilk gününü oruçlu geçiren kişiye elli senelik kefaret yazılır

“Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharremin ilk gününü oruçlu geçiren kişi geçen seneyi oruçla bitirmiş, gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan Allah-ü Teala ona elli senelik kefaret yazar.” (Gunyet’üt Talibin)
Muharrem ayında üç gün oruç tutana her gün için 900 yıllık sevap yazılır

Enes (ra)’ dan rivayet edildiğine göre Resulullah (asm) buyurdu ki:
“Kim haram aylarda(n olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb’de) üç gün oruç tutarsa, o kişi için 900 yıllık ibadet sevabı verilir.”Resulullah buyurdu ki her kim herhangi bir haram aydan Perşembe, Cuma ve Cumartesi olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (her güne karşılık) 900 sene ibadet sevabı yazılır.” (Taberani)
Muharremden bir gün oruca, 30 gün oruç tutmuş sevabı verilir

“Her kim Muharremden bir gün oruç tutarsa ona her güne karşılık 30 gün (oruç sevabı) vardır.” (Gunyet’üt Talibin)
Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Kim, muharrem ayından bir gün oruç tutarsa, o ayda tuttuğu her gününe karşılık o kimse için otuz sevap vardır.” (Abbas, İmam Suyuti)
Haram aylarda bir gün oruç tutmak, diğer ayların tamamının oruçlu geçirmekten üstündür

Bilindiği gibi Muharrem haram aylardan biridir. Hadis-i Şerif’de şöyle buyrulmuştur:
“Haram aylardan herhangi birisinin bir gününü oruçlu geçirmek, başka bir ayın otuz gününü oruçla geçirmekten daha efdal ve üstündür. Ramazan ayının bir gününün orucu, haram ayların otuz gününün orucundan daha efdaldir.” (İhya-ı Ulum’id-Din)

( Zilhicce ayının son günü ile Muharrem ayı içerisindeki çok faziletli ibadetler )

– Zilhicce ayının son günü muhakkak oruçlu olmak lazımdır, zira geçen senenin günahlarına kefaret olur… Gecesinde ise (hicri yılın son gecesi oluyor) tesbih namazı kılınmalıdır…

– Yine bu son gece akşam ve yatsı namazı arası 10 rekat namaz kılınır;
Niyet: “Ya Rabbi, geçen seneyi benden razı olarak ayır… Sadır olan isyanımı hasenata tebdil eyle… Beni hidaye-i İlahine ve Rıza-i İlahine mahzar eyle” diyerek yapılır…
Her rekatta: Sübhaneke’den sonra, 7 Fatiha, 7 Ayet-el Kûrsi, 7 İhlâs okunur… İki rekatta bir selâm verilir…
Namazdan sonra, 11 Kelime-i Tevhid, 11 İstiğfar, 11 Salavat-ı Şerife okunur…”

– Muharrem ayının birinci gününde(hicri yılın ilk günü) muhakkak oruçlu olmak lazımdır, bu sene işlenecek günahlardan korunmak ve işlenecek günahlarında afvedilmesi için…

Muharrem ayının ilk gecesi akşam ve yatsı arası 2 Rekat namaz kılınır…
Niyet: “Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; Afv-ı İlahine mahzar kılman, dünyevi ve Uhrevi saadetlere nail eylemen için, ALLAH’u Ekber…”
Her rekatta: Sübhaneke’den sonra, 7 Fatiha, 7 Ayet-el Kûrsi, 7 İhlâs okunur… Namazdan sonra
11 defa; “Lâ İlahe illALLAHü vahdehu lâ şerikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve Hayyul lâ yemüt biyedihil hayr, ve hüve âla külli şey-in kadir…” 11 defa; İstiğfar, 11 defa; Salavat-i Şerife okunup Geçmiş senenin günahlarının afvı gelecek seneye günahsız girmek için dua edilir…

– Muharrem ayının ilk günü, her birinde besmele ile 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları, Cenab-ı Hakk lütfu Keremiyle huzuruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir… Gecesini de ibadetle ihya etmek lazımdır…

– Muharrem ayının ilk gecesi şu niyetle tesbih namazı kılmak gerekir…
Niyet: “Ya Rabbi, bu sene beni Mağfiret-i İlahine, Rıza-i İlahine mahzar eyle… Yeni açılan amel defterimi Rıza-i İlahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasib eyle…Beni Gadab-ı İlahine düçar olacak amellerden muhafaza buyur…ALLAH’u Ekber…”
1… Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayet-el Kûrsi
2… Rekatta: 1 Fatiha, 1 Amene’r Rasûlü (Mümkünse, Sûre-i Al-i İmrân’ın ilk iki Ayeti Kerimesi ilave edilerek)
3… Rekatta: 1 Fatiha, 1 HüvELLAHüllezi (Yani Haşr Sûresinin son 3 ayeti)
4… Rekatta: 1 Fatiha, 1 İhlas’ı Şerif (Namazdan sonra, istiğfar edilir ve Salavat-ı Şerife getirilerek dua edilir…)

– Muharrem ayının birinci gününden onuncu gününe kadar 10 gün oruç tutmak ve 10… günü aşure pişirmek lazımdır… “Muharrem’in onuncu günü olan Aşure gününe kadar oruçla geçiren, Firdevs-i Âlâ’ya varis kılınır…”Hadis-i Şerif

– “ALLAH’u Teâlâ C…C… ; Aşure gününü oruçlu geçirene; 1000 Hac, 1000 Umre ve 1000 Şehid sevabı yazar ve kendisine doğu ile batı arasındakilerin ecri verir… Bu kişi Hz… İsmail’in (A…S…) çocuklarından 1000 köle azad etmiş gibi olur… Kendisi adına Cennet’te 70…000 köşk kaydedilir…Ve ALLAH C…C… ONUN CANINI CEHENNEME HARAM KILAR…

– Rivayete göre “Aşura gününü oruçlu geçirene 10…000 Melek sevabı verilir… O gün, İhlâs Sûresini 1000 kere
okuyana ALLAH’u Teâlâ C…C… Rahmet nazarı ile bakar ve o kişi Sıddıklardan yazılır”

– Muharrem ayının ilk Cuma gününü (tek tutulmaz Perşembe yada Cumartesi günü ile tutmak gerekir) oruç tutanın geçmiş günahları afvedileceği bildirilmiştir… (“Muharrem ayının ilk cumasını oruçlu geçirenin geçmiş günahları afvolunur…” Hadis’i Şerif, Enes’den) (Perşembe,Cuma,Cumartesi tutmak ise günahlara kefaret olur ve 900 sene ibadet sevabı kazandırır…)

– Bu ay içinde herhangi bir Cuma günü, önceki ve sonraki günüyle beraber (Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi) oruç tutana 900 sene ibadet sevabı verileceği bildirilmiştir… (“Her kim haram aydan, üçgün , Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa, ALLAH C…C… ona 900 sene ibadet (sevabı) yazar…” Hadis’i Şerif / İbn-i Şahin, İbn-i Asâkir, İhya(İmam-ı Gazali), Gunye(A…Kadir Geylani) )

– Ayrıca Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç bu ayda tutlan oruçtur… “Her kim Muharrem’den bir gün oruç tutarsa, ona, hergüne karşılık otuz gün (oruç sevabı) vardır…” Hadis’i Şerif, Taberani

– Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rekatta bir selam vererek, 6 rekat namaz kılınır… Bu namaz akşamla yatsı arası kılınabileceği, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir… Niyet: “Niyet eyledim Ya Rabbi, Senin Rıza-i Şerifin için namaza, Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, ALLAH’u Ekber…”
1… Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayet-el Kûrsi, 11 İhlâs’ı Şerif 2… Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlas’ı Şerif
3… Rekatta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür Sûresi, 11 İhlâs’ı Şerif 4… Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlas’ı Şerif
5… Rekatta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun Sûresi, 11 İhlâs’ı Şerif 6… Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlas’ı Şerif (Namaz kılındıktan sonra, dua edilir…)

– Bu ayda ve her zaman ALLAH’u Teâlâ dille ve kalple devamlı zikredilmelidir… ALLAH’u Teâlâ’yı zikretmek en büyük ibadettir… Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla « “ALLAH’I ANMAK ELBETTE EN BÜYÜK (İBADET) TİR…” ANKEBUT/45 »

SENE SONU DUASI: Her kim Zilhicce’nin sonunda;
“Ey ALLAH’ım C…C… ! Bu sene, Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden her ne yaptıysam ben onları unuttum, Sen ise unutmadın… Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben, Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin… Ey ALLAH’ım C…C…! Ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum… Beni mağfiret eyle! Ey Kerem sahibi! Ey Celâl ve İkram sahibi! Bu sene, Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri işlediysem, Senden dilerim ki onları benden kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin! Ey Kerem Sahibi, kabul eyle! Efendimiz Muhammed’e (SAV) ve âl-i Ashabına Salât-ü Selâm eyle! ” derse, şeytan: “Biz, bu sene yorulup bu günahları işletmek için zahmet çektik, o bir anda hepsini sildirdi” diyerek yüzüne toprak saçar…

SENE BAŞI DUASI: Her kim Muharrem’in evvelinde;
“Ey ALLAH’ım C…C… ! Sen Ebedi ve Kadimsin… İşte bu yeni senedir, ben Senden bu sene, şeytan ve dostlarından korunmayı, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı yardım ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul olmayı isterim… Ey Kerem Sahibi, kabul eyle! ” derse, şeytan: “Biz bu kişiden ümidi kesdik” der, ve ALLAH C…C… ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki Melek görevlendirir… (Hadis’i Şerif, Kaynak: Alemle Safûrî, Nüzhetü’l-mecâlis, 1/156)

AŞURA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Cehenneme haram kılınmak istemezmisiniz ?

AŞURE GÜNÜ ORUCU VE İBADETLERİNİN FAZİLETLERİ:
– “ALLAH’u Teâlâ C…C… ; Aşure gününü oruçlu geçirene 1000 Hac, 1000 Umre ve 1000 Şehid sevabı yazar ve kendisine doğu ile batı arasındakilerin ecri verir… Bu kişi Hz… İsmail’in (A…S…) çocuklarından 1000 köle azad etmiş gibi olur… Kendisi adına Cennet’te 70…000 köşk kaydedilir…Ve ALLAH C…C… ONUN CANINI CEHENNEME HARAM KILAR…

– Rivayete göre “Aşura gününü oruçlu geçirene 10…000 Melek sevabı verilir… O gün, İhlâs Sûresini 1000 kere okuyana ALLAH’u Teâlâ C…C… Rahmet nazarı ile bakar ve o kişi Sıddıklardan yazılır”

– Her kim aşure gecesini (ibadetle) ihya ederse, ALLAH C…C… onu dilediği kadar ihya edecek… Hadis-i Şerif

– “Her kim aşure gecesini ibadetle geçirir ve ertesi günüde (yani aşure gününü) oruçla geçirirse o kişi ölürken nasıl öldüğünü bilmeden ölecektir…”Hadis-i Şerif

– Her kim Aşure gecesi ve gününde bir alimin sohbetine giderse veya ALLAH’ı C…C… zikreden bir cemaatin arasında 1 saat oturursa ALLAH’u Teâlâ’nın onu Cennete sokması ALLAH C…C… üzerine hak olur…

– Aşure günü gusleden, ALLAH C…C… indinde günahlarından anasının onu doğurduğu gündeki gibi temiz olur…
Aşure günü iki kere gusledenin ebedi gözü ağrımaz göz ağrısı çekmez ve yine aşure günü gusledenin bir daha seneki güne kadar ölüm hastalığından başka hastalık çekmeyeceği rivayet ediliyor…

– Muharrem ayındaki, Aşura günü orucu geçen senenin küçük günahlarını örter…
(“Geçen seneye keffarettir…” Hadis Şerif / Müslim)

– Aşure gününde 10 Müslüman’a selam veren bütün dünyadaki Müslümanlara selam vermiş gibi olur…

– Aşure günü orucunda bir kişiye iftar ettiren bütün Müslümanları iftar ettirmiş gibi olur…

– Aşure günü bir yetimin başını okşayana başındaki kıl sayısınca ALLAH C…C… ona Cennette derece ihsan eder…

– Aşure gecesi ve Aşure günü zerre kadar sadaka verene Uhud dağı kadar sevap verilir…

– Ulema buyuruyor; Aşure günü çoluk çocuğuna, evine bolluk yapan bir sene boyunca bolluk bereket görür…

– Aşure günü görüşmediği akrabalarıyla mutlaka görüşmeli, onları arayıp sormalıdır…

– Aşure günü ve her zaman ALLAH’u Teâlâ dille ve kalple devamlı zikredilmelidir… ALLAH’u Teâlâ’yı zikretmek en büyük ibadettir… Rahman ve Rahim olan ALLAH’ın Adıyla « “ALLAH’I ANMAK ELBETTE EN BÜYÜK (İBADET) TİR…” ANKEBUT/45 »

AŞURE GÜNÜ GERÇEKLEŞMİŞ OLAN ÇOK ÖNEMLİ HADİSELER:
– İbrahim A…S… aşure günü doğdu, nemrut’un ateşinden de aşure günü kurtarıldı…
– Musa A…S… firavunun elinden aşure günü kurtarıldı, firavun aşure günü boğuldu…
– ALLAH’u Teâlâ C…C…, İdris A…S… Peygamberi aşure günü 4… kat semaya kaldırdı…
– ALLAH’u Teâlâ C…C…, Eyyüb A…S… hastalıklarına aşure günü şifa verildi
– ALLAH’u Teâlâ C…C…, Adem A…S…’ın tevbesini aşure günü kabul etti…
– ALLAH’u Teâlâ C…C…, Davud A…S…’ın tevbesini aşure günü kabul etti…
– ALLAH’u Teâlâ C…C…, Mü’minlerin tevbelerini de aşure günü kabul edecek İNŞAALLAH…
– Nuh A…S…’ın gemisi aşure günü karaya oturdu… Yunus A…S… balığın karnından aşure günü çıkarıldı…
– ALLAH’u Teâlâ C…C…, Yusuf A…S…’ı Yakub A…S…’a 40 sene sonra aşure günü kavuşturdu…
– Arş, Kûrsi, Kâlem, Yerler ve Gökler, Cebrail A…S…, Mikail A…S…, İsrafil A…S…, Azrail A…S…, Adem A…S…, Havva anamız, aşure günü yaratıldı… Ve kıyamet Aşure günü kopacak… (Vahşi hayvanların bile aşure günü otlamadıkları rivayetleri vardır…)

AŞURA GECESİ VE GÜNÜNDE KILINACAK (ÇOK FAZİLETLİ) NAMAZLAR:
Peygamber Efendimiz SAV buyuruyor (Hz Aişe RA’den rivayet): Aşure gecesi yada kılınamıyorsa günü, her rekatta Fatiha Sûresinden sonra 3 İhlâs-ı Şerif okuyarak 100 rekat namaz kılınırsa, (Gece kılınırsa 2 rekatta, gündüz 4 rekatta bir selam verilecek) arkasından 70 SübhenALLAHi velhamdülİLLAHi vela ilahe illALLAHu VALLALU ekber vela havle vela kuvvete illa bİLLAHil Aliyyil Aziym, 70 EstağfirULLAH, 70 Salavat-ı Şerife okursa;
Bu kişi öldüğü zaman ALLAH’u Teâlâ o kişinin kabrini misk-ü amber doldurur ve kabre konan herkesin saçı başı kaşı kirpiği her tarafı kılları dağılır, bu namazı kılanın kabrinde saçları tüyleri dağılmaz… Mahşere çıktığında yüzü ayın ondördü gibi parlar, yeni gelinin kocasının evine gönderildiği gibi Cennete gönderilir…

Aşure günü şu 4 rekat namaz kılanın (ALLAH’u Teâlâ Hazretlerinin mahşer günü hasımlarını razı etmesi niyetiyle)
1…Rekatta; Fatiha’dan sonra, 11 İhlâs-ı Şerif
2…Rekatta; Fatiha’dan sonra, 3 Kâfirun, 11 İhlâs-ı Şerif
3…Rekatta; Fatiha’dan sonra, 1 Tekâsur, 11 İhlâs-ı Şerif
4…Rekatta; Fatiha’dan sonra, 3 Ayet-el Kûrsi, 25 İhlâs-ı Şerif
Bu namazı kılan kabir şiddetlerinden korunacak, ALLAH’u Teâlâ C…C… mahşer günü hasımlarını rıza edecek İNŞAALLAH…

– Aşure gecesi teheccüd namazı ve mümkünse tesbih namazı kılınmalıdır…
– Ayrıca kılabilen aşure gecesi teheccüd vaktinde ve aşure günü öğle ile ikindi arası, her rekatta Sure-i Fatiha’dan sonra 50 İhlâs-ı Şerif okuyarak 4 rekat namaz kılınmalı… Yine aşure günü kuşluk vakti aynı namaz 2 rekat olarak kılınmalı… Namazdan sonra 70 İstiğfar, 70 Salavat-ı Şerife, 70 La havle vela Kuvvete illa BİLLAHil Aliyyil Aziym söylenmeli…
– Aşura günü şu dua 10 defa yapılmalı: “SübhenALLAHi mil’el-mizân…Ve müntehe’l-îlmi ve mebleğa’r-rıza ve zinete’l-Arş”

Önemli not: Dinimize göre gece önce gelir, gün sonra gelir… Hesaplarımızı ona göre yapalım… Yani Perşembe günü akşam ezanı okunduğunda Cuma gününe giriyoruz, ertesi gün akşam ezanı okununca Cuma günü bitiyor…

admin

Araştırmacı İlahiyatcı Yazar.yıllarını medresede Ellah Azze ve Cc dostlarının yanında geçiren aciz bir kul.

Bir cevap yazın

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort gebze escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort
vdcasino giriş vevobahis pulibet giriş adresi jasminbet süperbetin milanobet giriş matbet meritroyalbet giriş vevobahis destek sitesi marsbahis giriş yap betboo giriş adresi jasminbet tarabet giriş
perabetbetvolebetistartemisbetpiabetrestbetSahabet