DOWN SENDROMU DUALARI -ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ DUASI

DOWN SENDROMU DUALARI -ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ DUASI .

 

KARI KOCA IKISI BIRDEN GECE TEHECCUH NAMAZINA KALKACAKLAR   SAAT 3 GIBI

4 REKAT NAMAZ KILICAKLAR.ARDINDAN -1 KERE KENZUL ARŞ -1 KERE VAKIA SÜRESİNİ

AŞAĞIDAKİ DUALARI DA HER GECE 3 ER KERE 7-YADA 14 GÜN OKUNCAK İNŞ RABBİM ŞİFASINI VERİR.ARO .İNŞ. MUTLAKA   5   VAKIT   NAMAZ   KILINACAK..VE KESINLIKLE ALLAH CC IMAN EDILECEK UMUT KESILMEYECEK İNŞ..

(Üçer defa okumalı) 1-(Bismillâhi erkîke min külli şey’in yü’zîke ve min şerri külli nefsin ev aynin hâsidin Allâhü yeşfike). Manası: “Seni rahatsız eden herşeyin şerrinden Allah adıyla sığınırım. Her nefsin kötülüğünden, her hasetçi gözün şerrinden sana ancak Allah şifa verir (veya versin).” demekdir. 2-(Bismillâhi erkîke min külli şey’in v-Allâhü yeşfîke min dâin fike min şerr’in-neffasâti fi-l-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased). Manası: “Allah adıyla her şeyin şerrinden senin namına sığınırım. Allah sende olan her hastalığa şifa versin. Düğümlere üfleyen sihirbazların, haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden de Allah seni korusun.” demekdir. 3-(Bismillâhi eûzü bi ızzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü). Manası: “Allah adıyla… hissettiğim ve çekindiğim şeylerin şerrinden Allanın izzet ve kudretine sığınırım.” demekdir. 4-(Allâhümme Rabbe’n-nâsi ezhib’il-be’se; işfî en- te’ş-şâfî lâ şifâe illâ şifâeke şifâen lâ yuğâdirü sakamen). Manası: “Allahım! Ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider. Şifa ver. Zira sen şifa verensin. Senin verdiğin şifadan başka şifa yoktur. Senin şifan hastalık bırakmaz.” demekdir. HASTAYA OKUNACAK DUÂ (Üç kere okuna) (Allâhümme salli âlâ Seyyidinâ Muhammedin tıb-bi’1-kulûbü ve devâihâ, ve âfiyet’eli’bdâni ve şifâihâ ve nûri’l-ebsâri ve zıyâihâ). Manası: “Allahım! Kalblerin tıbbi ve şifası olan, bedenlerin afiyeti ve şifası olan, gözlerin nur ve ziyası olan efendimiz Muhammed (S.A.S.)’e rahmet et.” demekdir HACET DUASI -AŞAĞIDAKİ DUALAR DA GUNDUZ HER GUN 1 KERE OKUNCAK EŞLER MUTLAKA OYUCAK.. (Allâhümme yâ mütefettih’el-ebvâb yâ müseb- bib’el-esbâb, yâ mukallib’el-kulûbi ve’1-ebsâr, yâ delîl’el-mütehayyirîn, ya gıyâs’el-müsteğîsîn, tevekkeltü aleyke yâ Rabbi ve fevveztü emrî ileyke yâ Rabbi, velâ havle ve lâ kuv- vete illâ billâh’il-aliyy’il-Azîm, ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecma’în’et-tayyibîn). Manası: “Ey kapılan açan, sebepleri yaradan, kalbleri ve gözleri çeviren, şaşkınlara yol gösteren, dara düşenlerin imdadına yetişen Allahım! Sana güvendim ya Rabbim! İşimi sana havale ettim ya Rabbim. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesindedir. Allah, tertemiz olan efendimiz Muhammed (S.A.S.)’e ehl-i beytine ve ashabına rahmet etsin.” demekdir. TECDİD-İ İMAN DUALARI 1-(Radînâ billahi Teâlâ rabben ve bi’l-İslâmı dînen, ve bi-Muhammedin Sallâllâhü teâlâ aleyhi ve selleme nebiy- yen ve resûlen ve bi’1-mü’minîne ihvânen ve bi’s-Sıddîkı ve Fârukı ve Zinnûreyni ve Murtezâi Eimmeten ve bi’l Cenneti sevâben ve bi’n-nâri ıkâben). Manası: “Rab olarak Allah’dan, din olarak islamdan, nebi ve rasul olarak Muhammed (S.A.S.)’den, kardeş olarak mü’minlerden, imam olarak Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’den, sevap olarak cennetten, ceza olarak cehennemden razı olduk.” demekdir. 2-(Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rüsulihî ve’1-yevmi’l-âhıri ve’lba’sü ba’del-mevti ve bi’l-ka-deri hayrihî ve şerrihî min-Allâhi Teâlâ ve’1-hısâbi ve’l-mîzânî ve’1-Cenneti ve’n-nâri hakkun küllühâ v-Allâh-ü Teâlâ vâhıdün la min tarîk-ıl adedi ve lâkin min tarîki ennehû la şerîke lehû, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfuven ehad). Manası: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, hayrın ve şerrin Allah’dan geldiğine (kadere), hesaba, mizana, iman ettim. Hepsi de haktır. Allah birdir. Bu, sayı yönünden değil, Onun ortağı olmaması, doğmamış, doğurmamış ve hiç bir dengi olmaması yönündendir.” demekdir. 3-(Allâhümme innî ürîdü en üceddid’el-îymâne ve’n- nikâhe bikavlı lâ ilâhe illallâh Muhammedün Resûlullâh). Manası: “Allah’dan başka ilah yoktur. Muhammed (S.A.S.) Allah’ın elçisidir; Sözüyle imanımı, nikahımı tazelemek istiyorum.” demekdir.

BU DUA DA SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNMASI TAVSİYE DUALARDANDIR 1-Evvela üç kere istiğfardan sonra Seyyid’ül-İstiğfarı okumalı, sonra da (Lâ ilâhe illallâh’ül-hâlîm’ül-Azîm, lâilâhe illâllâhü Rabb’ül-Arş’ıl-Kerîm, lâ ilâhe illâllâhü Rabb’üs-Semâvât’is-Seb’ı ve Rabb’ül Ardı ve Rabb-ül Arş’il Azîm, Allâhümme Âfinâ min külli belâ’id dünya ve azâb’il-Âhire, v’asrif annâ şerr’ed-dünyâ ve şerr’el-ahireti v’er-zuknâ şefâat’en-nebiyyi sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme yevm’el-kıyâme, Allâhümme yâ musarrifel-kulûb sarrif kulûbenâ âlâ dînike ve tâatike bi rahmetike yâ Erham’er-Râhımîn ve bi hürmeti ‘s-Seyyidi’L-mürselin). Manası: “Halim ve yüce olan Allah’dan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce arşın, yerin ve yedi kat göklerin Rabbi olan Allahdan başka ilah yoktur. Allahım! Bizi ahiret azabından ve dünyanın bütün belalarından koru. Dünyanın ve ahiretin şerrini bizden uzaklaştır. Kıyamet günü Hz. Peygamber (S.A.S.)’in şefaatiyle bizi rızıklandır. Ey kalpleri istediğine çeviren! Bizim kalblerimizi de dinine ve sana itaata çevir. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Rahmetinle ve peygamberlerin efendisinin hürmetine duamızı kabul et.” demekdir.

 

 

Bu dua Sabah namazından sonra yedi gün yirmişer kere okunursa okuyanın dilediği olur. 2-( Yâ Mâlik’el-Mülk, yâ Hayyü yâ Kayyum yâ ze’l-Celâli ve’1-İkrâm ve lâ havle ve lâ Kuvvete illâ billâh’il- aliyy’il-Azîm, Allahümme innî es’elüke hayre hâz’es-sabahı ve hayr’el-mesâi ve hayre’1-kaderi ve hayre’1-hazarî ve hay-re’s-seferi ve hayre’d-dünya ve hayre’l-âhire ve hayre mâ cerâ bihi’l-kalemü ve eûzü bike min şerri’s-sabahı ve şerri’l-mesâi ve şerri’l-kazâi ve şerr’il-kaderi ve şerri’l-hazari ve şer-ri’s-seferi ve şerri’d-dünya ve şerr’l-Âhıra ve şerri mâ cerâ bihi’l-kalemü). Mânası: “Ey mülkün sahibi! Ey diri ve herşeyi gözetici olan! Ey celal ve ikram sahibi olan! Güç ve kuvvet ancak senin sayendedir. Allahım! Sabahın, akşamın, kazanın, kaderin, hazarın, seferin, dünyanın, ahiretin ve kalemin yazdığı şeylerin hayrını ister, sabahın, akşamın, kazanın, kaderin, hazarın, seferin, dünyanın, ahiretin ve kalemin yazdığı şeylerin şerrinden sana sığınırım.” demekdir.

 

3–Allâhümmec’alnâ min’et-Tevvâbîn, ve’c-alnâ min’el-mutatahhirîn, ve’c-alnâ min ibâdike’s-Sâlihîn, ve’calnâ min’ellezîne lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn). Manası: “Allahım! Bizi tevbe edenlerden temizlenenlerden, salih kullarından, korku ve üzüntü görmeyeceklerden eyle.” demekdir. Eûzü Besmeleden sonra: 4—(Allâhümme’hdinâ min ındik, ve efız aleynâ min fadlik, ve esbiğ aleynâ min rahmetik ve enzil aleynâ min berekâtik.) Manası: “Allahım! Bize katından hidayet ver, üzerimize lütfundan rahmet saç. Üstümüze rahmetini dök. Bereketlerini akıt.” demekdir.

SELAM VE DUA İLE İNŞ.

admin

Araştırmacı İlahiyatcı Yazar.yıllarını medresede Ellah Azze ve Cc dostlarının yanında geçiren aciz bir kul.

Bir cevap yazın

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort gebze escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort
vdcasino giriş vevobahis pulibet giriş adresi jasminbet süperbetin milanobet giriş matbet meritroyalbet giriş vevobahis destek sitesi marsbahis giriş yap betboo giriş adresi jasminbet tarabet giriş
perabetbetvolebetistartemisbetpiabetrestbetSahabet